Blue Dragon

UX & WEBDESIGN

De klantvraag

Van januari tot en met juni 2021 werkte ik aan mijn afstudeerproject voor Blue Dragon, een marketing- en designbureau gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Blue Dragon had sinds juni 2020 een nieuwe website. Deze was gemaakt door een creative director die normaal gesproken geen websites ontwerpt. Daardoor werd er veel aandacht besteed aan de branding, uitstraling en content van de website, maar minder aan de gebruiksvriendelijkheid. Het management van Blue Dragon dacht dat er hierdoor veel potentiële klanten afhaakten. Het doel van mijn afstudeerproject was om de website te herontwerpen zodat er meer leads gegenereerd kunnen worden (een lead is een aanvraag voor informatie over de diensten die Blue Dragon kan bieden aan een bedrijf, de afzender van de aanvraag wordt vanwege de interesse gezien als potentiële klant). Met mijn herontwerp ga ik bezoekers het vertrouwen geven en overtuigen om contact op te nemen met Blue Dragon. Mijn eindproduct is een werkend prototype in Adobe XD van mijn herontwerp.

De doelgroep

De bezoekers van de website zijn onder te verdelen in drie subgroepen: huidige klanten, potentiële klanten en potentiële werknemers. Tijdens mijn afstudeerproject lag de focus op de potentiële klanten, dit is namelijk de groep die kan zorgen voor meer leads. Deze subgroep bestaat uit bedrijven in Zuid en Midden Nederland. De website richt zich op de DMU’s (Decision Making Units) binnen de bedrijven. Dit zijn de beslissers die kiezen met welk bureau ze gaan samenwerken, meestal een communicatie / IT / marketing manager of iemand met een soortgelijke functie. 

Het proces

De eerste (en misschien wel belangrijkste) stap van dit project was het in gesprek gaan met de doelgroep. Zij zijn de personen die de website bezoeken, dus mijn ontwerp moest aansluiten bij hun wensen en doelen. Ik verzamelde verschillende stakeholders passend binnen de doelgroep en ging met ze in gesprek. Op basis van deze gesprekken maakte ik drie persona’s, waar ik gedurende het hele project op terug kon kijken. 

Naast deze persona’s stelde ik een shortlist van gebruikersbehoeften op. Met deze shortlist definieerde ik wát ik moest oplossen met mijn ontwerp voordat ik ging nadenken over hoe die oplossing eruit zou moeten zien. Deze gebruikersbehoeften waren tijdens het hele project een maatstaf om te controleren of mijn oplossing aansloot bij de wensen en behoeften van de doelgroep. 

  • Gebruikers hebben veel vertrouwen in de agency nodig om contact op te nemen.
  • Gebruikers hebben bewijs van kennis en expertise nodig om vertrouwen te krijgen in de agency.
  • Gebruikers hebben bewijs nodig dat de agency werkt voor klanten uit hun eigen branche of ervaring heeft met een soortgelijk vraagstuk om vertrouwen te krijgen in de agency.
  • Gebruikers hebben een persoonlijk gevoel nodig om vertrouwen te krijgen in de agency.

Nu ik een goed beeld had van de doelgroep ging ik literatuur- en benchmarkonderzoek doen, aansluitend bij de gebruikersbehoeften. Op basis van dit onderzoek stelde ik een requirement list op met daarin alle onderdelen die de website moest bevatten. Door middel van een card-sorting sessie met stakeholders structureerde ik de requirement list in pagina’s. Deze sitemap vormde de basis van mijn schetsen. 

Daarna volgden een aantal iteraties van ontwerpen, testen en aanpassingen. Ik testte mijn ontwerp door middel van usability tests met stakeholders uit de doelgroep. Daarnaast betrok ik medewerkers van Blue Dragon bij het proces tijdens verschillende meetings. Uit elke testronde haalde ik inzichten die ik toepaste in het ontwerp. Zo kon ik mijn ontwerp doorontwikkelen van wireframes naar een high fidelity prototype dat aansluit bij de gebruikersbehoeften. 

Tip! Bekijk het prototype op een desktop apparaat voor het beste resultaat.